Prikaz istorije YouTube video brzine

Proverite Vašu brzinu preko YouTube video kanala

Video Speed Comparison (Nov 19, 2012 to Dec 18, 2012)

 

Proverite Vašu brzinu preko YouTube video kanala

 

Pitanja i odgovori

Šta je istorija YouTube video brzine?
Istorija YouTube video brzine prikazuje brzinu pregleda video sadržaja sa Vaše lokacije (Vaš trenutni pretraživač i Vaša trenutna IP adresa). Ona takođe poredi brzine od strane drugih korisnika Vašeg provajdera,  grada, države i širom sveta.

Zašto se radi ovo na sajtu YouTube?
Video brzina je važan faktor u određivanju kvaliteta videa koji gledate. Na ovaj način se informišete o brzini Internet pristupa a omogućeno Vam je i poređenje brzine sa drugim korisnicima u Vašem regionu.

Šta predstavljaju brojevi za brzinu?
Brojevi za brzinu se odnose samo na video saobraćaj i izraženi su u Mbps.

Koji faktori utiču na brzinu prikaza videa?
Neki od faktora koji utiču na brzinu su kvalitet linka Vašeg trenutnog Internet provajdera, udaljenost do Google servera, itd.

Zašto se podaci za grad i državu ponekad prikazuju kao netačni?
Navedeni podaci se prikazuju na osnovu IP adrese koja je poslata na YouTube video servere. Lokacija je aproksimativna zato što Internet provajderi mogu interno promeniti IP adresu koja je poslata na YouTube video servere.

Koliko često se ažurira baza podataka Video brzina?
Baza podataka se ažurira jednom dnevno.

Za više informacija o metodologiji merenja pročitajte ovde.