Uslovi korišćenja

Osnovni podaci o firmi
pun naziv pravnog subjekta GAMA Electronics d.o.o.
adresa Mišarska 11, Beograd
delatnost i šifra delatnosti kablovske telekomunikacije, 6110
matični broj 07489706
poreski broj 100290617
web adresa www.bitsyu.net
kontakt telefon 011 333 0 333
kontakt e-mail prodaja@beograd.com

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Politika privatnosti

U ime GAMA Electronics d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u GAMA Electronics d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Način kupovine

Kupovina usluga se obavlja na osnovu Opštih uslova kupovine.

Poštovanjem odredaba Opštih uslova kupovine od strane prodavca i kupca, obezbeđuje se uspešno okončanje prodajnih transakcija putem Gama Electronics Internet prodavnice.

Opštim uslovima kupovine precizirane su i posledice koje snose Gama Electronics i Kupac, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem njihovih odredaba.

Gama Electronics zadržava pravo promene Opštih uslova kupovine, shodno novim momentima ponude i zakonske regulative, pa je potrebno pre svake kupovine proveriti informacije u vezi opštih uslova kupovine.

Opšti uslovi kupovine

 1. Gama Electronics Internet prodavnica prihvata VISA, MasterCard i Maestro platne kartice.
 2. Preko Gama Electronics Internet prodavnice možete da kupite internacionalni ili nacionalni Internet domen i dopunite VoIP prepaid nalog.
  Neophodno je:
  • da imate aktivnu platnu karticu
  • da je aktivan username (korisnički nalog) kod Gama Electronicsa za koji želite da kupite željeni Internet domen ili dopunite VoIP prepaid nalog.
 3. Nakon što se ulogujete sa vašim korisničkim imenom i lozinkom, pred vama će se naći izbor usluga koje na ovaj način možete aktivirati i platiti. Pri svakoj promeni, dobićete i cenu za vaš izbor.
 4. Po završetku sledi strana sa rekapitulacijom usluga koje će biti aktivirane. Molimo vas da rekapitulaciju proverite, posebnu u slučaju kada aktivirate neku od pretplata, jer će biti prikazan i datum od kada pretplata počinje da važi u slučaju da se automatski nadovezuje na postojeću.
 5. U trenutku kada pritisnete dugme "Plaćanje" bićete prebačeni na posebnu, zaštićenu stranu sistema za plaćanje, na kojoj ćete uneti podatke o vašoj platnoj kartici. Podaci će biti provereni i ukoliko transakcija bude autorizovana, Gama Electronics će dobiti povratnu informaciju da je uplata izvršena i na osnovu toga aktivirati sve usluge koje ste tražili, tako da ih možete koristiti odmah.
 6. U procesu plaćanja može se dogoditi da odziv servera ne bude trenutan - potrebno je ponekad sačekati da se procedura završi (u ekstremnim situacijama može potrajati i do 60 sekundi). Ukoliko niste sigurni da je vaš pritisak na dugme za potvrdu plaćanja prihvaćen, svakako treba sačekati i izbegavati višestruke pritiske ili vraćanje sa Back dugmetom browsera i ponavljanje procedure.
 7. Gama Electronics se obavezuje da će kupljenu uslugu isporučiti Kupcu nakon uspešno završene transakcije u roku od 10 min, što Kupac može i sam proveriti kada se uloguje na korisnički portal http://www.bitsyu.net.
 8. Nakon uspešno izvršene uplate na internetu, Korisnik će dobiti povratnu informaciju u vidu pregleda svih elemenata kupovine. Svi relevantni podaci transakcije biće poslati na e-mail adresu koju ste naveli kao kontakt adresu na koju želite da dobijete potvrdu o uspešnosti transakcije.
 9. Prilikom kupovine, obavezno zapamtite jedinstveni ID broj narudžbine iz razloga što bi se trebalo, u slučaju reklamacije, na isti pozvati.
 10. U slučaju greške prilikom kupovine (npr. prekid konekcije sa Internetom ili nedostupnost procesora kreditnih kartica...), račun Kupca neće biti zadužen.
 11. Ukoliko Kupac unese pogrešne podatke (korisničko ime, broj kartice) prilikom procesa kupovine, Gama Electronics ne snosi odgovornost za neisporučenu uslugu.
 12. U slučaju kada Kupac pogrešno unese korisničko ime, u zavisnosti od usluge moguće je da se uplata prebaci na željeno korisničko ime. Neophodno je da se dostave svi relevanti podaci: korisničko ime na koju ste izvršili uplatu, ispravno korisničko ime, jedinstveni ID broj pod kojim ste izvršili narudžbinu dodeljen od strane Gama Electronicsa i datum transakcije.
 13. U slučaju da ste pri plaćanju napravili grešku u izboru usluge ili postoji drugi razlog zbog koga ne želite da koristite uplaćenu uslugu, takođe možete dostaviti reklamaciju na plaćanje sa zahtevom za obustavu usluge. Ukoliko se počelo sa korišćenjem usluge na bilo koji način, povraćaj uplaćenog novca više nije moguć. Povraćaj sredstava vrši se preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na naš zahtev obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.
 14. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Gama Electronics je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
 15. U slučaju bilo kakvih problema u toku kupovine Kupac može reklamirati Službi korisničkog servisa na telefon 011 333 0 333 ili putem e-maila prodaja@beograd.com.
 16. U slučaju reklamacije, potrebno je da u roku od 3 dana od dana pojave nepravilnosti kontaktirate Službu administracije na telefon 011 333 0 333 ili putem e-maila prodaja@beograd.com sa potpunim informacijama koje ukazuju na nepravilnosti kako bi se eventualna greška ispravila.
 17. Reklamacija se rešava u roku od 48h od trenutka prijave.
 18. Trgovac se obavezuje da od Korisnika neće zahtevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.
 19. Gama Electronics nije obavezan da rešava reklamacije uzrokovane nemogućnošću isporuke usluge zbog netačnog korisničkog naloga Kupca.