Postupci za uklanjanje zlonamernih programa

Autori zlonamernih programa stalno usavršavaju metode i načine širenja istih, tako da dole navedeni postupci obuhvataju samo neke od trenutno poznatih načina za uklanjanje zlonamernih programa.

Ukoliko i pored svih mera opreza dođe do instaliranja zlonamernih programa na Vašem kompjuteru, predlažemo da na svim kompjuterima u mreži uradite sledeće:

Proverite kompjuter sa antivirusnim programom koji koristite (hard disk "c:" kao i ostale diskove u kompjuteru).

Dodatnu proveru možete izvršiti preko besplatnih verzija antivirusnih programa:

Sledeća provera sa odnosi na adware/trojan detektore:

Zatim sortirati fajlove po datumu c:\windows, c:\windows\system32 i c:\windows\system32\drivers i videti ima li "dll" ili "exe" fajlova novijeg datuma i/ili čudnog imena, na www.google.com proveriti da li jos neko ima isti fajl/program i ima li komentara o trojancu ili virusu; uraditi upload preko linka http://virscan.org/ i testirati sumnjive fajlove.

Obavezno promeniti sve lozinke/šifre na online servisima koji koristite.

Povremeno proveriti preko start - run - cmd:

  • u konzoli kucati: netstat -o

Ova komanda daje ispis sličan navedenom primeru:

Proto

Local Address

Foreign Address

State

PID

TCP

127.0.0.1:1890

127.0.0.1:1891

ESTABLISHED

3160

TCP

127.0.0.1:1891

127.0.0.1:1890

ESTABLISHED

3160

...

 

Ako u koloni "Foreign Address" postoji ":25" (ili ":smtp") znači da kompjuter šalje e-mail poruke bez Vašeg znanja.

Poslednja kolona "PID" pokazuje koji proces (program) to radi.

Komanda "tasklist /svc" daje listu procesa, tako da može da se vidi koji je "pid" odnosno program inficiran.

Ako je "pid" 0 ili 4, virus je u boot sektoru i može da se očisti samo ako se sistem podigne preko instalacionog CD-a i ručno očisti; obično se nalazi u c:\windows\system32\drivers\nestocudno.sys

Proveriti WLAN okruženje ako postoji, možda imate uljeza u Wireless okruženju sa inficiranim računarom.