Izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata privrednih subjekata

Od 01.01.2014. godine, radi nesmetanog obavljanja delatnosti, svi privredni subjekti u Republici Srbiji su u obavezi da koriste elektronske servise Poreske uprave Srbije i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Naime, tada stupa na snagu Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku odnosno objedinjena naplata poreza i doprinosa. Od 06.01.2014. godine biće obavezno i elektronsko podnošenje jedinstvene prijave na socijalno osiguranje.

 

PKS - kvalifikovani elektronski sertifikat

 

S obzirom na navedeno, omogućavamo Vam da obezbedite korporativnu PKS karticu.


Korporativna PKS kartica
Kvalifikovani elektronski sertifikat sa čitačem
3.075,00 dinara + PDV
Kvalifikovani elektronski sertifikat bez čitača 2.575,00 dinara + PDV


Vašu prijavu možete izvršiti pupunjavanjem elektronske prijave na linku.

Kvalifikovani elektronski sertifikat se izdaje na 3 godine.

Više informacija na:

Privredna komora Srbije
Sertifikaciono telo
Resavska 13-15
11000 Beograd


ili putem Registracionih tela koja su ovlašćena za prihvatanje dokumentacije za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata (Spisak registracionih tela).

Preuzimanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata na SSCD uređaju se vrši lično uz utvrđivanje identiteta od strane zaposlenog u Sertifikacionom/Registracionom telu. Rok za izradu sertifikata je 7 (sedam) dana od dana uplate i potpisivanja Ugovora o izdavanju kvalifikovanog elektronskog sertifikata.