ADSL tehnologija


Telefonska pretplatnička linija se relizuje preko jednog para bakarnih žica od lokacije Telekoma Srbije do lokacije korisnika. Za prenos govora u klasičnoj telefoniji koristi se osnovni opseg. S obzirom da preko bakarnih žica postoji mogućnost da se prenosi širi frekvantni opseg, ADSL koristi frekventni opseg koji se deli na dva ili više opsega.

Osnovni opseg (0 - 4kHz), koji se koristi za telefonski saobraćaj (prenos govora), posebnim filtrom (splitter) je odvojen od opsega koji se koristi za prenos podataka.

ADSL koristi dve različite vrste opreme:

 • Na strani korisnika nalazi se delitelj frekvencije i ADSL primopredajnik (ADSL modem).
  Delitelj ima funkciju da od celokupnog frekventnog opsega izdvoji osnovni opseg koji služi za telefonski razgovor. Preko delitelja se priključuje običan telefonski aparat ili ISDN terminalni uređaj (ISDN telefon, ISDN faks grupe 4) i to u zavisnosti da li je ADSL realizovan preko obične telefonske linije ili preko baznog ISDN priključka.

  ADSL primopredajnik se priključuje na drugi izlaz delitelja i omogućuje protok podataka sa korisničkog računara ili mreže na ADSL liniju. U zavisnosti od proizvođača, moguća je integracija mrežnog rutera, sviča ili druge opreme u ADSL primopredajnik.
 • Na strani Internet provajdera nalazi se DSL pristupni multiplekser

  (DSLAM – Digital Subscriber Line Access Multiplexer) koji se sastoji od delitelja i ADSL primopredajnika. Delitelj ceo saobraćaj deli na dva dela: telefonski saobraćaj koji se prosleđuje Telekomu Srbija i digitalne podatke koji se šalju prema Internetu preko ADSL primopredajnika.
  DSLAM obezbeđuje glavnu razliku između ADSL servisa i servisa realizovanih preko kablovskog modema. Korisnici kablovskog modema dele mrežnu petlju gde dodavanje novih korisnika znači smanjenje perfomansi servisa.

  Dodavanje novih ADSL korisnika ne dovodi do pada perfomansi sve dok ukupan broj korisnika ne dovede do zagušenja Internet veze provajdera, što se lako rešava proširenjem ukupne veze provajdera.

  Data/Images/bitsyu_layout_sheme_01.jpg

 

Potrebni uslovi za realizaciju ADSL-a

Za realizaciju ADSL potrebna je "čista" bakarna parica. Ukoliko je telefonska linija realizovana preko PCM-a ili kao dvojnička linija, potrebno je prvo da Telekom Srbija obezbedi par bakarnih žica do korisnika. Drugi uslov je da je na Vašoj centrali postoji DSLAM, jer ADSL radi na maksimalnom rastojanju od 5-6 km od telefonske centrale uz odgovarajući prečnik žica.

 

Primena i prednosti ADSL-a

Analizom potreba manjih firmi i kućnih korisnika (SOHO), primećeno je da nije potrebno omogućiti simetričan prenos podataka. Naime, višestruko je veći protok koji ovi korisnici ostvaruju u prijemnom smeru, nego što šalju.

ADSL je osmišljen kao asimetrični sistem prenosa, koji se realizuje preko analogne telefonske linije i obezbeđuje istovremeni prenos analognih (govornih) i digitalnih podataka (velika brzina preko stalne veze sa Internetom).

Prednosti ADSL-a su višestruke:

 • omogućuje stalnu vezu sa Internetom uz povoljne cene; potrebno je da imate kompjuter sa slobodnim USB priključkom ili mrežnu kartu (Ethernet),
 • moguće je odabrati razne pakete vezano za brzine protoka
 • realizacija je preko postojeće telefonske linije i kućne instalacije; zadržavate postojeću telefonsku liniju uz uobičajeno obavljanje telefonskih razgovora,
 • ADSL servis se može realizovati bez obzira na tip telefonskog priključka koji korisnik ima (analogni telefonski priključak, ISDN priključak...); jedini uslov je da se korisnik nalazi na području na kojem je moguća instalacija ADSL priključka,
 • prilikom realizacije ADSL servisa na postojeću ISDN liniju, korisniku su na raspolaganju istovremeno oba ISDN kanala i ADSL veza
 • povoljna cena potrebne ADSL korisničke opreme,
 • zadržavate postojeći broj telefona ukoliko Vam je telefonska linija realizovana preko "čiste" bakarne parice

Zašto ADSL?

 • dok ste na Internetu, telefonska linija Vam je slobodna za razgovor,
 • ne plaćate telefonske impulse za pristup Internetu, već fiksnu mesečnu cenu,
 • unapred znate tačnu cenu, odnosno koliko Vas tačno košta Internet,
 • iste cene i mogućnosti za pravna i fizička lica,
 • omogućuje velike brzine prenosa podataka,
 • ne gubite vreme na uspostavu konekcije i nema "prekidanja" veze kao što je slučaj kada koristite konekciju preko modema,
 • na Internetu ste čim uključite računar (uvek na "vezi"),
 • znatno komforniji i efikasniji pristup svim sadržajima Interneta,
 • uvođenje ADSL priključka (ako postoje tehnički uslovi) je brzo, jednostavno i ne postoji potreba za razvlačenjem novih kablova,
 • stalno ste povezani na Internet i bez ikakvih ograničenja možete koristiti sve Internet servise (WEB, MAIL, FTP, CHAT, ICQ, ...),
 • brže i komfornije slanje većih attachment-a preko e-maila ili raznih Messenger-a (ICQ, Windows Messenger, MSN Messenger, ...),
 • brza i laka promena ADSL paketa.

Uz ADSL dobijate sve što Vam je potrebno za brzo, uspešno i efikasno korišćenje svih Internet servisa.