O nama

Mreža BITS je sa pružanjem INTERNET usluga počela aprila meseca davne 1993. godine sa ciljem da ovu teritoriju poveže sa "informacionom magistralom".

Tada smo vezu prema svetu realizovali putem JUPAK mreže korišćenjem javne paketske mreže, kao i najam međunarodnih PTT kanala, koji su se tokom eksploatacije pokazali neadekvatnim za ovu vrstu saobraćaja. Kao jedino rešenje koje je zadovoljavalo, kako tehničke, tako i ekonomske preduslove, nametnula se satelitska veza.

Naša prva VSAT stanica je puštena u rad 1996. godine i tada je držala vezu prema najvećem svetskom ISP - američkoj firmi UUNET.

Tokom 1997. godine puštena je u rad i druga VSAT stanica u Podgorici čime je i republika Crna Gora, kroz kompaniju Internet Crna Gora i američki DIGEX, povezana na INTERNET.

Stanice u Podgorici i Beogradu su bile povezane iznajmljenim zemaljskim kanalom, tako da je BITS*net bio jedini ISP na teritoriji SRJ koji je imao redundantnu vezu prema INTERNETU.

Danas posedujemo 3 Ethernet linka ka Internetu. Naš sistem je tako projektovan da nikada ne dolazi do zagušenja linkova.

Zato, ako želite da dobijete kvalitetan, brz i siguran Internet pristup, a po krajnje pristupačnim cenama - NA PRAVOM STE MESTU.