Advanced hosting

Advanced hosting usluga Vam omogućuje da Vaša prezentacija bude vidljiva na Internetu.

Zakupljenom prostoru pristupate preko FTP protokola i samostalno ažurirate prezentaciju.

Odaberite advance hosting paket, popunite online prijavu na stranici Registracija novog domena i na lak i brz način registrujte željene domene uz popust do 30%.

 

UnixBasic Unix WinPro WinEnt
Postavljanje web servera 626,10 1.252,20 1.252,20 1.878,30
Mesečni zakup 626,10 1.252,20 1.252,20 1.878,30
Prostor na disku 250 MB 500 MB 250 MB 500 MB
Mail server 50 MB 250 MB 250 MB 250 MB
Mesečni protok * 1024 GB 1024 GB 1024 GB 1024 GB
99% uptime Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Višestruki link Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
UPS + agregat power backup Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Backup podataka Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
FTP pristup Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Besplatni CGI skriptovi Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Privatni CGI skriptovi Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Form e-mail Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Brojač pristupa Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
PHP predprocesor Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png
Active Server Pages Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
.NET Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
PERL Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Java Server Pages Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png
Java Servlets Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png
Server Side Includes (SSI) Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Enterprise JavaBeans (EJB) Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png
MySQL baza Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png
PostgreSQL baza Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png
DSN Access baza Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
MS SQL server 2000 Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
FrontPage ekstenzije Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
SharePoint Portal ektenzije Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Password zaštita direktorijuma Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
SSL server VeriSign sertifikat 350 USD/Year 350 USD/Year 350 USD/Year 350 USD/Year
Telnet pristup preko SSH-a Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png
Audio/Video streaming Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png
SMTP Autentikacija / Relaying Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
POP3 Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
IMAP Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
LDAP Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Web Calendar / Groupware Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Webadmin i više mail adresa Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
WebMail Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Custom WebMail Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png

 

* U okviru mesečne pretplate uračunato je 1024GB (zbir odlaznog i dolaznog) saobraćaja. Ukoliko je saobraćaj veći, protok se obračunava sa 6 dinara za svaki započeti GB.

 

Napomena: u sve cene je uračunat PDV. Cene su iste za pravna i fizička lica.

Obračun se vrši na mesečnom nivou i korisniku je omogućeno da prati svoju potrošnju.

 

Dodatne informacije možete dobiti slanjem upita na prodaja@beograd.com ili pozivom na broj telefona: (011) 323-94-94.